Tuotteemme

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Servierin lääkkeet ja vaikuttavat aineet eri terapia-alueittain.

Tuotteidemme viimeksi hyväksytyt valmisteyhteenvedot ja pakkauselosteet löytyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisikekus Fimean sivulta.
 

Tuote Vaikuttava aine
Sydän- ja verisuonitaudit  
Coversyl Novum  perindopriili
Coversyl Comp Novum  perindopriili + indapamidi

Coveram

perindopriili +  amlodipiini
Triplixam perindopriili + indapamide + amlodipiini
Euvascor atorvastatiini + perindopriili
Triveram atorvastatiini + perindopriili + amlodipiini
Cosyrel bisoprololi + perindopriili
Natrilix Retard 1,5 mg indapamidi
Natrilix 2,5 mg indapamidi
Procoralan 5 mg ja 7,5 mg ivabradiini
Masennus  
Valdoxan agomelatiini
Syöpä  
Lonsurf trifluridiinia +  tipirasiilihydrokloridi
Onivyde 5 mg irinotekaani
Oncaspar pegaspargaasi