Servier ja ympäristö - Ilma

Ilma

Määräystenmukaisuus

    • Paikallinen asetus voimassa (9/2007) Bolbecin laitoksella
    • Kansallinen asetus 20.09.02 koskien hävittämistä polttamalla
Parametrit keskiarvo/pv
Hiilimonoksidi 50mg/m3
Kokonaispöly 10mg/m3
Orgaaniset aineet kuten kaasu tai höyry, ilmaistuna orgaanisena kokonaishiilenä 10mg/m3
Kloorivety 10mg/m3
Fluorivety 1mg/m3
Rikkidioksidi 50mg/m3
Typpimonoksidi tai typpidioksidi 400mg/m3
Kadmium + tallium 0,05mg/m3
Elohopea 0,05mg/m3
Muut metallit 0,5mg/m3
Dioksiinit ja furaanit 0,1ng/m3

 

Esimerkkejä:

   • Höyrykattiloiden savupiippupäästöjen jatkuva automatisoitu seuranta Bolbecin laitoksella
   • Vuosittainen tulenarkojen orgaanisten aineiden määräystenmukaisuustarkistus

 

Servier menee pidemmälle…

   • Kaikissa lääkkeiden tuotantolaitoksissa: Täydellinen ilmansuodatus tuotantoalueilla
   • Bolbec (Oril): ympäristövaikutusten valvonta (dioksiini/furaanit/metallit) sammalten pitoisuuksia biomonitoroimalla 
   • Baclair (Oril): tulenarkojen orgaanisten halogeeniyhdistelmien päästöjen käsittely