Servier ja ympäristö - Jätteet

Jätteet

Määräystenmukaisuus

Pääperiaatteet (käytössä Bolbecin laitoksessa 9/2007 alkaen):

   • Yritys vastaa toimintatavan laatimisesta, jolla varmistetaan sekä hyvä jätehuolto että jätetuotannon vähentäminen etenkin kierrätyksen avulla.
   • Yritys valvoo, että jätehuolto tapahtuu asianmukaisesti lähimmässä virallisessa jätteiden hävityslaitoksessa.
   • Jokaisesta tehtaalta lähtevästä jäte-erästä tulee laatia asianmukaisesti täytetyt asiakirjat.

 

Esimerkkejä:

   • Jätetuotannon vähentäminen prosessin alusta lähtien.
   • On laadittava tarkka jätteiden käsittelyn seurantajärjestelmä, josta pystytään identifioimaan, tunnistamaan ja seuraamaan jätteiden kuljetus hävityslaitokseen.

 

Servier menee pidemmälle...

   • Orilin laitoksella puhdistetaan vuosittain noin 10 000 tonnia liuottimia, josta yli kolmasosa hyödynnetään höyryn tuotantoon.
   • Varsovan laitoksella kierrätetään kaikki käytetty paperi 100 %:sti ja muovin kierrätys on lisääntynyt huomattavasti.
   • Yli 50% kiinteästä jätteestä kierrätetään Jacarepaguan (Brasilia) laitoksella.
   • Gidyn laitos tuottaa vuosittain 1500 tonnia ei-myrkyllistä jätettä, josta 71% menee kierrätykseen ja 26% energiantuotantoon.