Servier ja ympäristö - Vesi

Vesi

Määräystenmukaisuus

    • Päivitetty asetus 2.2.1998
    • Vesidirektiivi
Parametri Standardinmukaiset määräykset
Virtausnopeus Maksimi virtausnopeus: 1000m3/vrk
Lämpötila < 30°C
pH 5,5<pH<8,5
Kiintoaine 35mg/l tai 100mg/l, 90% puhdistusteho
Kemiallinen hapenkulutus 125mg/l tai300mg/l, 85% puhdistusteho
5-vrk biologinen hapen kulutus 100mg/l, jos virtausnopeus yli 30kg/vrk tai 30mg/l nopeammalla virtausnopeudella tai 95% puhdistusteholla nopeammalla virtausnopeudella
Kokonaistyppi 30mg/l
tai 70% puhdistusteho
tai virtausnopues alle 50kg/vrk
Kokonaishiilivety 10mg/l
Fosfori 10mg/l, jos virtausnopeus yli 15kg/l tai puhdistusteho 90% 
Fenoli 0,3mg/l
Raskasmetallit 0,7mg/l

 

Esimerkki Orilin laitokselta:

Säädöksen edellyttämälle tasolle pääsemiseksi kiintoaineiden, nitraattien ja typen osalta laitokselle asennettiin v. 2005 erittäin tehokas suodatinyksikkö ja lisätankit täydentämään typen käsittelyä biologisen käsittelylaitoksen lisäksi.

 

Servier menee pidemmälle…

   • 58% säästö vedenkulutuksessa Arklown -laitoksella 3 vuotta käyttöönotettujen toimenpiteiden jälkeen.
   • Madridin- laitos käyttää uudelleen puhdistuslaitoksillaan puhdistettua vettä viheralueidensa kasteluun säästäen näin vuosittain lähes 3 miljoonaa litraa vettä.
   • Oril Industrie: Työntekijät osallistuvat hanaveden kulutuksen pienentämiseen.
   • 20% säästö vedenkulutuksessa sekä Nouasseurin (Marokko) ja Varsovan (Puola) laitoksilla.